Programma

 • Visi
 • Bezmaksas kanāli
 • Pirmā Baltijas Paka
 • Visai ģimenei
 • Seriāli un filmas
 • Bērnu
 • Sports
 • Visi
 • Bezmaksas kanāli
 • Bāzes kanāli
 • Pirmā Baltijas Paka
 • Vasaras televīzija
 • TV un IVI
 • Bezmaksas kanāli
 • Pirmā Baltijas Paka
Šodiena Ce. Pk. Se. Sv. Pr. Ot.
 1. Latvijas valsts himna
 2. 1000 jūdzes Gruzijā
 3. Rīta Panorāma
 4. Mīlas viesulis
 5. Aklā mīla
 6. Top-Shop piedāvā
 7. Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras
 8. Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums
 9. Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums
 10. Top-Shop piedāvā
 11. Vides fakti
 12. Neprāta cena
 13. Neprāta cena
 14. Top-Shop piedāvā
 15. Tuesi.lv
 16. Krustpunktā
 17. Aklā mīla
 18. Mīlas viesulis
 19. Solis
 20. Dienas ziņas
 21. Kultūras ziņas
 22. Sporta ziņas
 23. Laika ziņas
 24. Ceturtā studija
 25. Laika ziņas
 26. Pasaules panorāma
 27. Divi vienā
 28. Panorāma
 29. Sporta ziņas
 30. Laika ziņas
 31. Latvijas Loto izlozes
 32. Tieša runa
 33. Izziņas impulss
 34. Nakts ziņas
 35. Sporta ziņas
 36. Laika ziņas
 37. Tas notika šeit
 38. Mana mamma - zvēru daktere
 39. Latvijas kods
 40. 2018. Latvijas hronika
 41. Ceturtā studija
 42. Vides fakti
 43. Latvijas valsts himna
 1. Latvijas valsts himna
 2. 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija
 3. Reaktīvie draugi
 4. Reaktīvie draugi
 5. Kas te? Es te!
 6. Projekts Nākotne
 7. Ceturtā studija
 8. Mēness noslēpumi
 9. Izzināt Japānu
 10. Neprāta cena
 11. Neprāta cena
 12. Muhtars. Pa jaunām pēdām
 13. Personīgā lieta
 14. Automoto raidījums Nr.2.
 15. Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā
 16. Eiropa fokusā
 17. Kūku čempions
 18. Kūku čempions
 19. Planēta Zeme
 20. Lielais Gregs
 21. Dzīve šodien
 22. Muhtars. Pa jaunām pēdām
 23. Šovakar. Ziņas
 24. Sporta ziņas
 25. Laika ziņas
 26. Hokeja laukums
 27. Habla teleskops: ieraudzīt universu
 28. Lielais Gregs
 29. Tēvs Brauns
 30. PČ hokejā
 31. Sporta spēks 2. Deutsche Welle žurnāls
 32. Eiropa fokusā
 33. Nedēļas apskats.
 34. 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija
 35. Latvijas valsts himna
 1. Новости
 2. Врумиз
 3. Макс грин и инопланетяне
 4. Телеканал Доброе утро
 5. Новости
 6. Сегодня. День начинается
 7. Жить здорово!
 8. Новости
 9. Мажор
 10. Рецепт любви
 11. Новости
 12. Модный приговор
 13. Давай поженимся!
 14. Мужское/Женское
 15. Вечерние новости (с субтитрами)
 16. На самом деле
 17. Пусть говорят
 18. Время
 19. Латвийское Время
 20. Мажор
 21. Свой чужой сын
 22. Вечерний Ургант
 23. Большая игра
 24. Покровские ворота
 25. Дворянское гнездо
 26. Свой чужой сын
 27. Euronews
 1. Чисто по жизни
 2. Информационная программа 112
 3. Смотреть всем!
 4. С бодрым утром!
 5. Тайны Чапман
 6. Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
 7. День сенсационных материалов
 8. Информационная программа 112
 9. Новости
 10. Самые шокирующие гипотезы
 11. Как нас зомбируют? Секты ХХI века
 12. Следаки
 13. Загадки человечества с Олегом Шишкиным
 14. Информационная программа 112
 15. Новости
 16. Тайны Чапман
 17. Самые шокирующие гипотезы
 18. Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
 19. Смотреть всем!
 20. Загадки человечества с Олегом Шишкиным
 21. Информационная программа 112
 22. Новости
 23. Смотреть всем!
 24. Closedown
 25. Чисто по жизни
 1. Сегодня
 2. Деловое утро НТВ
 3. Сегодня
 4. Деловое утро НТВ
 5. Мальцева
 6. Мухтар. Новый след
 7. Сегодня
 8. Мухтар. Новый след
 9. Дело врачей
 10. Сегодня
 11. Обзор. Чрезвычайное происшествие
 12. Место встречи
 13. Сегодня
 14. Место встречи
 15. ДНК
 16. Обзор. Чрезвычайное происшествие
 17. Сегодня
 18. Канцелярская крыса
 19. Один против всех
 20. Куба
 21. Сегодня
 22. Москва. Три вокзала
 23. Место встречи
 24. Александр Журбин. Мелодии на память
 25. Сегодня
 26. Деловое утро НТВ
 27. Сегодня

Bezgalīgas izklaides

TV un Filmas

Vislabākie TV kanāli un pārraides

Uz visām ierīcēm

Skaties kad un kur vēlies uz iPad, iPhone, Android un Smart TV

Bezmaksas apskats

Skaties bez maksas 5 TV kanālus

Reģistrēties

Ielāde